Bazylika Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

Dom Zakonny Ojców Redemptorystów (CSsR)

Matka Boża Tuchowska
koronowana
2 października 1904 roku

data nadania tytułu 
bazyliki mniejszej 
2 października 2010  roku

Diecezja Tarnowska

 width=

Tuchów, należący niegdyś wraz z okolicznymi wioskami do opactwa benedyktynów z Tyńca, jest jednym z najstarszych miast Małopolski. Żona Władysława Hermana Judyta jako właścicielka Tuchowa, około 1100 roku, darowała go na własność opactwu benedyktynów z Tyńca. Około 1315 roku w Tuchowie odkryto i zaczęto eksploatować sól, która stała się przyczyną rozwoju osady, podniesionej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340 roku, do rangi miasta. Do rozwoju Tuchowa w późniejszych wiekach w dużym stopniu przyczynił się ruch pielgrzymkowy, trwający od XVII wieku bez przerwy do dzisiejszego dnia. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Tuchów znalazł się pod zaborem austriackim, a 15 kwietnia 1787 roku cesarz Józef II wydał dekret znoszący opactwo tynieckie.
Według tradycji pierwszy, drewniany kościół wzniesiono tu przed rokiem 1079. Opis kościoła z końca XVI wieku przedstawia skromny i mały kościółek, otoczony sobótkami. Zapewne jego wygląd niewiele różnił się od stanu pierwotnego. W XVI wieku sprowadzono do Tuchowa obraz Matki Bożej, zwanej Tuchowską. W ołtarzu głównym został z czasem umieszczony obraz Matki Bożej, słynący już cudami.
Nowy okres świetności kościoła Najświętszej Maryi Panny związany jest z rozwojem kultu Matki Bożej. Ukończony przez Adama Glińskiego w 1682 roku kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, konsekrował 8 września 1687 roku biskup krakowski Mikołaj Oborski. Kościół jest murowany z cegły i kamienia, otynkowany, jednonawowy, z długim prezbiterium charakterystycznym dla kościołów zakonnych, stylistycznie zróżnicowany. Ze względu na ciągle rosnące potrzeby świątynię rozbudowywano o kaplice po bokach korpusu. W latach 1922–1925 zbudowano okazałą 48-metrową wieżę, zakończoną bardzo efektownym hełmem.
W 1988 roku w ramach odnowy kościoła dobudowano jeszcze dwie kaplice: kaplica z figurą Matki Bożej od Oczu oraz kaplica Piety, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej. W głównym ołtarzu, w złoconej niszy, znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Kościół od 2 października 2010 roku nosi tytuł bazyliki mniejszej.

Tuchow_14.jpg
Tuchow_09.jpg
Tuchow_01.jpg
Tuchow_04.jpg
Tuchow_10.jpg
Tuchow_05.jpg
Tuchow_03.jpg
Tuchow_06.jpg
Tuchow_07.jpg
Tuchow_02.jpg